Ergenlerle Psikoterapi

Ergenlik kızlarda ortalama 11 yaş civarında erkeklerde 12 yaş civarında bedenin değişimi ile başlayan bireysel toplumsal ve ruhsal anlamda bir dönüşümle devam eden bir süreçtir.

Buluğ çağındaki bireylerle ilk görüşmenin yarısı ebeveynler ve ergenle birlikte yapılır. Görüşmede yakınmaların öyküsü ve aileden çocukluk öyküsü alınır. Aynı zamanda ilk görüşmede terapideki gizlilik kuralından tüm aileye bahsedilir. Ergenle yapılan görüşmelerin terapistle kendisi arasında kalacağı ancak 18 yaşından küçük olduğu için terapi sürecinin gidişatı hakkında aileye bilgi vermekle terapistin yükümlü olduğu ancak bu bilgi verme sürecinden önce ergenle konuşulacağı onun izni ve bilgisi dahilinde aileye bilgi verileceği tüm aile üyelerine duyurulur. İlk görüşmenin ikinci kısmında buluğ çağındaki bireyle başbaşa konuşulur. Sonraki görüşmelerde ergenle baş başa görüşülür