Hakkımızda

2014 yılından beri aktif olarak çalışmalar gerçekleştirmekteyiz. Yaptığımız çalışmaları klinik ortama taşıma tutkusuyla 2021 yılında Esin Psikolojik Danışmanlığı kurduk. Yaptığımız çalışmalarla toplum ruh sağlığına hizmet etmekteyiz.

Psikolog

Tuğçe Evirgen Bilgi

İlk ve ortaöğretimi Bursa’da tamamlayan Tuğçe Evirgen Bilgi burslu kazandığı İstanbul Kültür Üniversitesi Psikoloji Bölümünden 2014 yılında mezun olmuştur.

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde psikolog olarak, anaokullarında, ortaokul ve lisede rehberlik biriminde çalışmıştır.2021 yılında Esin Psikoloji Danışmanlık merkezinin kurulumunda yer almıştır.

Arel Üniversitesinde klinik psikoloji yüksek lisans öğrenimine devam etmektedir. Terapi ekolü olarak psikanalitik yaklaşımı benimsemektedir. Esin psikolojide çocuk ergen ve yetişkin bireylerle çalışmalarına devam etmektedir. Türk Psikologlar Derneği üyesidir.

Psikolog

Enes Bilgi

2014 yılında İstanbul Kültür Üniversitesi psikoloji bölümünden mezun olmuştur. Lisans eğitimi sırasında Kütahya Sevgi Evleri’nde ve Bakırköy Mazhar Osman Ruh Ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde stajyer psikolog olarak görev almıştır.

Şu anda İstanbul Arel Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. Kuramsal dersleri almış olup tez dönemindedir. Tez konusu: Ebeveynlerin utanç ve suçluluk düzeyleri ile çocuklarındaki içselleştirme ve dışsallaştırma problemleri arasındaki ilişkinin incelenmesidir.

Daha önce psikoteknik değerlendirme merkezinde ve özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde çalışmıştır. 2021 yılında Esin Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nin kuruluşunda yer almıştır.

Klinik anlamdaki çalışmalarına Esin Psikolojik Danışmanlık’ta devam etmektedir. Ergen ve yetişkinlerle terapi çalışmaları yapmaktadır. Terapi ekolü olarak analitik ekolü benimsemiştir.